مقاله در مورد اسیب شناسی بتن

در این بین، میله استوانه ای جهت تحمل بار های عمودی و افقی، یک ساختار مناسب به حساب می قالب مدولار آیند. به طور کلی، قالبهای چوبی کاربرد وسیعی در ساخت سازههای بتنی دارند؛ به شرطی که نگهداری و تمیزکاری آنها به طور مناسب صورت گیرد. نگهداری مناسب قالبها و انبار کردن صحیح آنها موجب استهلاک کمتر قالبها خواهد بود. قرارگیری شاخههای درخت به گونهای است که وزن یک سمت از درخت باعث نگهداری سمت دیگر درخت میشود و بالعکس. به دلیل یکپارچگی سیستم، مشکلات ناشی از ضعف مصالح به کار رفته، مانند ترکهای بتن پس از گرفتن و سخت شدن، ترکهای حرارتی و یا نشست پی کاهش مییابد.

قالب فلزی بتن

یکی از مزیتهای بناهای ساخته شده با این سیستم نسبت به سایر بناها، یکپارچگی و دقت ناشی از اجرای صنعتی جدارههاست. نخست در مرحله اجرا و به طور عمده از نظر حمل و نقل و دوم در زمان بهرهبرداری از ساختمان در بخش حمل و نقل، صرفهجویی ناشی از کاهش تعداد دفعات تردد، به علت کاهش حجم قالبها نسبت به ساختمانهای بتنی متداول کاملاً چشمگیر و تأثیرگذار است. امکان تغییر ایجاد قطعات بعد از تولید کاملاً غیرممکن میباشد. در فرایند قالببندی، از پنلهای بسیار زیادی استفاده میکنند که هر کدام دارای ویژگیهای خود میباشد و با توجه به نوع سازه و نقشه اجرایی، میتوان انواع قالببندی را در اشکال مختلف اجرا کرد. همانطور که ذکر شد این قالب ها را در تمامی سازههای بتنی استفاده کرد.

در اوایل سال 1899 میلادی (حدود سال 1277 شمسی)، توماس ادیسون یک کارخانه سیمان را با هدف ساخت سیمان پرتلند باکیفیت تاسیس کرد. ماژول های قالب بتن به وسیله پین و گوه به هم متصل می گردد به طوری که می توان هر نوع ستون، دیوار و شکل بتنی را با قابل فلزی بتن تکنو صنعت ایجاد کرد. از جمله معایب قالب فلزی بتن میتوان به چند مورد اشاره داشت. کارگاه های بزرگ بتنی معمولا باید قالب های مشابه را چند بار به کار ببرند بنابراین با توجه به دلایل مختلف از جمله مقاومت و استحکام کم چوب، استفاده از آن صرفهی اقتصادی ندارد و پیشنهاد میشود از قالب فلزی بتن استفاده شود. سیمان خود به تنهایی به جهت انتشار ۷٪ از گاز Co2 تولید شده یکی از بزرگترین آلایندههای محیط زیست میباشد که با بهرهگیری از فناوری کوبیاکس میتوان به گونهای مؤثر در راستای اهداف کاهش گازهای Co2 گام برداشت.

قالب بتن لارج پنل

اما علاوه بر هزینه مصالح مصرفی، عملیات اجرایی نیز دارای اهمیت و تأثیر به سزایی در هزینههای این روش میباشد. صرفهجویی در مصرف انرژی در دوران بهرهبرداری از بنا به دلیل استفاده از تختههای گچی در جداره داخلی دیوارها و استفاده از عایقهای حرارتی مناسب برای عایقبندی حرارتی بهینه در جداره خارجی ساختمان میباشد. بنابراین پایداری و استحکام سازه تأمین شده و نیاز به عمليات ترمیمی کاهش مییابد. 5- قالبهای فلزی به ابعاد مورد نیاز برای محل بازشوها در کف طبقات برای تعبیه تجهیزات بهداشتی مانند سرویس بهداشتی ایرانی و عبور لولههای تأسیسات مکانیکی تهیه و اجرا شود. 1- قبل از تهیه هرگونه نقشه اجرایی باید کلیه نقشههای الکتریکی با نقشههای نهایی معماری، سازه و تأسیسات مکانیکی، هماهنگ و کنترل شود.

پس از اتمام کلیه عملیات نصب و کنترل نهایی توسط گروه نقشهبرداری و گروه کنترل کیفیت، بتنریزی سقف انجام میگیرد. 8- کلیه لولههای ورودی و خروجی به تابلوی برق واحدها و قوطی کلیدهای روشنایی وانواع پریزها از بالا اجرا میشود و لولههای ارتباطی برق هر واحد در دیوارها و سقف همان واحد قرار گیرد. پس از میلگردبندی، گروه برق برای نصب لولههای برق و اتصال آنها با لولههای انتظار برق (که از بتن دیوار بیرون آمدهاند) شروع به کار میکند.

انواع قالب بندی بتن

4- نقشههای اجرایی بازشوهای مورد نیاز برای هر سقف و دیوار براساس نقشههای اجرایی موضوع ردیف 3 فوق تهیه و قبل از بتنریزی سقفها تقویت سازهای لازم برای ایجاد سوراخهای محل عبور تأسیسات مکانیکی اعمال شود. 3- نقشههای اجرایی چیدمان تجهیزات آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی تهیه شود. 2- فواصل تجهیزات بهداشتی از دیوارهای مقابل و جانبی در سرویسهای بهداشتی طبق جداول استاندارد رعایت شده و تمهیدات لازم برای عدم تداخل آنها با درهای ورودی سرویسها به عمل آید. برای تأمین اتصال کافی و مناسب بین دیوار و شالوده توزیع یکنواخت میلگردهای انتظار و توجه دقیق به تأمین سطح مقطع لازم، مقاومت کافی میلگردها، طول گیرداری لازم، جزئیات خم و وصله و سایر نکات اجرایی مطابق با الزامات آیین نامه طراحی ساختمانهای بتنی، ضروری است. در این روش، بر خلاف روشهای تونلی، قالببندی دیوار و سقف توسط قطعات تخت کوچک انجام میشود. بیشتر پیمانکاران در پروژههای کوچک سعی میکنند از قالبهای بتنی کار کرده استفاده کنند تا هزینههای آنها کاهش یابد.

انواع قالب بتن ستون

اجرای لولههای افقی در سقف، از رنگ و یا سایر علائم مشخص کننده مناسب استفاده شود. پرمایگی (اشباع)، سومین صفت رنگ است و میزان خلوص فام آن را مشخص میکند (گاه واژهٔ شدت را در این مورد به کار میبرند). اتصال این دیوارها به لبه دیوارهای بتنی کف و سقف باید از طریق اتصال به ورقهای انتظار کار گذاشته شده در بتن (و یا میخکوبی با استفاده از پیچهای مخصوص مانند هیلتی) انجام شود. این قالب های فلزی مخصوص سلیقه های خاص است و از فولاد کربن ضخیم ساخته شده است. باز کردن قالب سقف، به وسیله باز کردن بستهای مخصوص به صورت قطعه قطعه انجام میگیرد. مدول الاستیسیته بتن در تنشهای پایین به سمت مقادیر ثابت میل میکند.

دراین نوع عایقکاری، عایق حرارتی بین دو لایه بتنی اجرا میشود، عملکرد این نوع عایقکاری حرارتی از عایقکاری داخلی و خارجی ضعیفتر است، زیرا علاوه بر پلهای حرارتی در محل اتصال به كف و تیغههای داخلی، وجود بتن در محل اتصالات اثر این پلهها را دو چندان میکند. به لطف نوع ساختار این قالب ، می توان آن را به راحتی از یک کارخانه به نقطه دیگر استفاده منتقل کرد. ۶ـ در موقع ویبره کردن بتن باید انتهای ویبراتور تا حد پایین بتن پایین برد و حتی بتن ریخته شده قبلی را تا حداکثر ۲۰ سانتیمتر ویبره کرد. 2- بتن در لایههای افقی با ضخامت مساوی ریخته شده و هر لایه باید به طور مطلوب متراکم شده و سپس لایه بعدی ریخته شود، ضخامت لایهها تابع اندازه و شکل قالب، روانی بتن، فاصله میلگردها و روش تراکم است. به طور کلی هزینه این نوع عایقکاری کمتر از دو نوع دیگر بوده و اجرای آن نیز سادهتر است.

از سوی دیگر سطوح صاف و تراز جدارهها موجب سهولت اجرای لایه عایق میشوند. 9- نصب قوطی کلیدها در دیوارها پس از اجرای میلگردها و مشخص شدن تراز نصب کلیدها انجام شود. ولی احتمال باز شدن قالب ها در مواردی، زودتر از زمان ذکر شده، البته در صورت تأیید مهندس ناظر وجود دارد. اجرای فنداسیون در این روش تفاوت خاصی با روش های دیگر ندارد و آرماتور بندی آن بر طبق نقشه ها انجام شده و سپس قالب گذاری و بتن ریزی انجام میگیرد. جالب است بدانید از سیستم قال تونل فرم نه تنها برای ساخت تونل های مختلف بلکه برای ساختمان هایی که طراحی آن ها به روش ساختمان های سلولی است، نیز استفاده می شود.

با استفاده از دالهای تخت و سبک کوبیاکس به جای دالهای بتنی توپر یا دیگر دالهای سبک موجود میتوانید ارزش بالایی به ساختمان خود و فرایند ساخت و ساز دهید. قالب چوبی اولین نوع مورد استفاده در صنعت ساختمان است. شرکت تبریز صنعت با تولید قالب های فلزی انبوه، طراحی ساخت انواع قالب قطعات پیش ساخته، طراحی و تولید انواع قا … ساخت و ساز این سازه های بتنی نیازمند قالب های مختلفی است که انواع مختلف این قالب ها در بازار موجود است و قالب فلزي بتن یکی از انواع با دوام، مقاوم و رایج آن ها می باشد.

قالب بتن تونل فرم

یعنی بتنی که شامل میلگرد های فولادی یا میلگرد های مسلح است که یک ترکیب سیمانی مسلح می باشد. بتن و به ویژه بتن مسلح جزء مصالحی است که بیشترین میزان انتقال حرارت را دارد. این سیستم شیوه اجرای ساختمان بتن آرمهٔ درجا با قالبهای عایق ماندگار پلی استایرنی است که سازه حاصل از آن، یک ساختمان بتن مسلح و در زمره سازههای متداول، تلقی میشود. نقشهکشی سازههای بتنی با نرم افزار اتوکد: این فرادرس، به مدت 8 ساعت و 4 دقیقه در قالب شش درس، مفاهیم نقشهکشی سازههای بتنی را به همراه مثالهای واقعی آموزش میدهد. قالب بتن، وسیلهای موقتی یا دائمی است که برای ساخت سازههای بتنی مورد استفاده قرار میگیرد. در ساخت این محصول از پلی استایرن و پلی اتیلن استفاده می شود.

7- جنس لوله برق مورد استفاده در سیستم قالب تونلی باید لوله پی وی سی سخت شاخهای (6 متری) و یا لوله پلی اتیلن کلافی (200 متری) باشد. از این ضریب پیمان، پس از عقد پیمان در صورتوضعیتها استفاده خواهد شد. این امر سبب کاهش ریسک مالی عملیات، کوتاه شدن زمان اجرا و بازگشت سریعتر سرمایه خواهد شد. البته نا گفته نماند در روش قدیمـی از ترکیب اسکافلد مثلثی، سولجر و پای وود یا ورق فلزی استفاده می شد ولی در روش نوین سعی در استفاده از سیستم ممیـزی ماننـد میـز پرنده یـا سیستم فلکس بیشتر کاربرد دارد، این روش باعث سرعت اجرای پروژه ، عدم نیـاز بـه مونتاژ و دمونتاژ در هـر مرحله و قیمـت تمام شـده پایین تـر می شود .همچنین در مواردی امکان استفاده از سیستم مختلف ســقف در یــک پروژه بسته بــه ابعاد هندسی متفاوت آن وجود دارد. یک قالب استاندارد تقریبا 32 کیلوگرم وزن دارد و ابعاد آن 1.10 متر در 2.70 متر است.

قالب لارج پنل

علاوه بر آن این مواد با ورود به سطح بتن منجر به ایجاد یک سطح پودری شده که افت کیفیت سطح نهایی و کاهش دوام بتن را به دنبال خواهد داشت. 6- قوطی کلیدهای مورد استفاده در سیستم قالب تونلی باید قوطی پلاستیکی گرد به قطر 6 و عمق 8 سانتیمتر با درب چفت شونده محکم و بدون سوراخ باشند. قالب پلاستیکی بتن به قالب هایی گفته می­شود که برای ساخت سازه های بتنی مختلف کاربرد دارند، یعنی بتن پس از مخلوط شدن در داخل این قالب ها ریخته می­شود تا به این ترتیب استحکام کافی را بدست آورد همچنین از ترک خوردن بتن پس از خشک شدن نیز جلوگیری شود.

3- بتنریزی باید مستمر بوده و لایه جدید قبل از سخت شدن لایه قبلی ریخته شود تا پیوستگی بین لایهها تأمین شده و از بروز صفحات ضعیف یا درز سرد احتراز شود. بنا بر تمام مطالب گفته شده می توان نتیجه گرفت قالب های مدولار به عنوان ابزاری جدید در خدمت معماری نوین هستند. واگذاری زمین خودمالک در شهر جدید ایوانکی برای ساکنان شهر تهران انجام میشود و احتمالا در آینده با تامین زمین، شهرهای قرچک و پیشوا نیز وارد این فرآیند میشوند.

شرکت قالب بتن

پس از اجرای رامکا و باز کردن قالبها باید میلگردبندی دیوارها در امتداد میلگردهای انتظار خارج شده از رامکا انجام شود. برای اجرای رامکا از قالبهای نواری به ارتفاع حدود 10 سانتیمتر استفاده میشود. پس از قرار گیری تونل ها در محل خود رامکا ها به همراه نشیمن رامکا یکطرفه و دو طرفه بر روی سقف قالب تونلی مونتاژ میگردند. 5- هنگام بتنریزی، برای جابهجایی بتن مازاد روی سقف به منظور آسیب ندیدن لولههای برق از پارو به جای بیل استفاده شود. برای اجرای دیوارهای خارجی که دهانه خروج قالب محسوب میشوند، از مصالح دیگر به صورت پیشساخته استفاده میشود. در این صورت میلگردبند هنگام نصب شبکه میلگردهای سقف، به اشتباه میلگرد طولی را از این محلها عبور نمیدهد. بتن آماده، توسط ماشینهای حمل بتن (میکسر) برای شما آورده میشود و بعد از انجام انواع قالب بندی در ساختمان، باید به سراغ بتنریزی بروید، اما برای انجام این کار، لازم است تا نکات زیر را حتما به یاد داشته باشید.